Absolutní

volnost ve výběru překážek

Největší výrobce v ČR

Vítáme Vás

obchod, ve kterém najdete překážky a dolpňky pro hobby horsing, Nově vznikající sport mladé generace. NAŠE skoky JSOU CHARAKTERISTICKÉ JEDINEČNÝM DESIGNEM A ZPRACOVÁNÍm.